Wijkraad Frans Hals Mededelingen Frans Halswijkfrans
Keuzemenu

Leden van de wijkraad Frans Hals zijn gestopt .

 Tijdens  de laatste wijkraadsvergadering op 11 december 2019 hebben de huidige wijkraadsleden afscheid genomen . Deze vergadering vondt plaats in de Fonteinkerk aan het Frans Halsplein.

De nu ex leden gaven aan dat de rol en betekenis van de wijkraad de afgelopen jaren ingrijpend is veranderd. ”Burgers weten zich te verenigen als een gezamenlijk belanghebbende”.

De gemeente communiceert ook steeds meer rechtstreeks met belanghebbenden dan met de wijkraad.

Dit waren belangrijke aanleidingen voor de huidige wijkraadsleden om zich terug te trekken uit de wijkraad.

Hierbij willen we zij iedereen die zich heeft ingezet voor de wijkraad bedanken.

Mochten er bewoners zijn die de wijkraad nieuw leven in willen blazen dan  kunne zij zich bij DOCK melden.

DOCK Haarlem e.o.
Postbus 4098
2003 EB Haarlem
haarlem@dock.nl

Of:

Cronjé van 1A naar Beter

Openingstijden en spreekuren:

Dinsdag
13:00 – 16:00 uur: Spreekuur Sociaal Wijkteam

Woensdag
15:00-17:00 uur: spreekuur !WOON

Donderdag
17:00-18:00 uur: Binnenloopuur DOCK
18:00-20:00 uur: Spreekuur !WOON
20:00 – 21:00 uur: Spreekuur Handhaving Gemeente Haarlem

kijk hier voor meer informatie

wijk